Home / Мэдээ мэдээлэл (page 8)

Мэдээ мэдээлэл

Монгол хэл бичгийн хичээл

Монгол хэл бичгийн хичээл

         Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 02-р сарын өдрийн “Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2013 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 04/699, 2013 оны 08-р сарын 13-ны өдрийн ...

Дэлгэрэнгүй »

Албан хаагчдын сургалт

Албан хаагчдын сургалт

    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2015.09.25 –ны өдрийн 2а/3527 тоот хөтөлбөр “Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, алба хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт”-ын хүрээнд дараах сургалт зохион байгуулав. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ёс зүй дүрэм”, “Шүүхийн шийдвэр ...

Дэлгэрэнгүй »