Удирдах алба хаагчид

401 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИ-НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ДАРГА

Овог нэр: Шархүүгийн Булган

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал:  Магистр

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог нэр: Мишкагийн Батбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Бакалавр

Back to top button