Зорилго, зорилт

Байгууллагын эрхэм зорилго: Монгол Улсын хуулийг хэлбэрлэлтгүй сахин биелүүлж, хорих ял эдлэх үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлж, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад оршино.

ШШГБ-ЫН ХЭМЖЭЭНД 2021 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, АЛБАНЫ БЭЛЭН БАЙДАЛ, САХИЛГА БАТ, АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ” 

 401 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИ-НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2021 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

“БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН ОРЧИНГ САЙЖРУУЛЖ, ХОРИГДЛЫГ НИЙГЭМШҮҮЛЭХ АЖИЛД ТЕХНОЛОГИЙГ ДЭВШЛИЙГ АШИГЛАХ, НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ, АЛБА ХААГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, АЛБАНЫ БЭЛЭН БАЙДАЛ, САХИЛГА БАТ, АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ”

Back to top button