УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2021 оны “Удирдах албан тушаалтны нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг 01 дүгээр сарын 28, 29-ний өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button