Home / Зорилго, зорилт

Зорилго, зорилт

Ангийн зорилго, зорилт:

Байгууллагын эрхэм зорилго: Монгол Улсын хуулийг хэлбэрлэлтгүй сахин биелүүлж, хорих ял эдлэх үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлж, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад оршино.

         ШШГБ-аас 2018 онд дэвшүүлсэн ЗОРИЛТ:

“АЛБА ХААГЧДЫН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР, АЖЛЫН ГҮЙТЭТГЭЛ, МАНЛАЙЛЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ”

 401 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИ-НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

“ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЖ , ЭМЧИЛГЭЭ ОНОШИЛГОО ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ