Зорилго, зорилт

Байгууллагын эрхэм зорилго: Монгол Улсын хуулийг хэлбэрлэлтгүй сахин биелүүлж, хорих ял эдлэх үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлж, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад оршино.

ШШГБ-ЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭШСЭН, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ” 

 401 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИ-НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2020 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

“МЭРГЭШСЭН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БЭЛТГЭЖ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГАА, ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ ”

Back to top button