Home / Мэдээ мэдээлэл / “ХҮҮХЭД ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ” АЯНД НЭГДЛЭЭ.

“ХҮҮХЭД ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ” АЯНД НЭГДЛЭЭ.

“Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч” аяны хүрээнд “Миний гэр аюулгүй орчин” хяналтын хуудсыг 65 алба хаагчаар бөглүүлэн дүнг нэгтгэж, алба хаагчдад хүүхдийнхээ амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл, аюулгүй, зөв хэрэглээг гэр бүлдээ хэвшүүлэх, аливаа болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар мэдээлэл, зөвлөмжийг цахим сүлжээгээр дамжуулан хүргэлээ. “Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч” аянд нэгдэж, нүүр зургаа шинэчлэхийг уриаллаа.