Home / Мэдээ мэдээлэл / 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус ангид дараах орон тоо сул байна.

2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус ангид дараах орон тоо сул байна.

  1. Рентген их эмч
  2. Сувилагч
  3. Хамгаалалтын ажилтан
  4. Тогооч