Home / Мэдээ мэдээлэл / Тэмцээн зохион явуулсан талаар

Тэмцээн зохион явуулсан талаар

Тус анги нь “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, тэдний ажиллах идэвх, санаачилга урам зоригийг сэргээх, хамт олны нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр ангийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу амжилттай зохион байгуулж аваргыг шалгаруулж  шагнаж урамшууллаа.