Home / Мэдээ мэдээлэл / Ангийн даргын нэрэмжит шалгалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Ангийн даргын нэрэмжит шалгалтыг амжилттай зохион байгууллаа

2018-2019 оны хичээл сургалт амжилттай зохион явуулж дууссантай холбогдуулан ангийн даргын нэрэмжит шалгалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.