Home / Мэдээ мэдээлэл / Явган аялал зохион байгууллаа

Явган аялал зохион байгууллаа

Харуул хамгаалалтын албанаас 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр “Идэвхтэй амьдрал, эрүүл алба хаагч” хөтөлбөрийн хүрээнд алба хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, багаар ажиллах чадвар, нэгдмэл байдлыг бий болгох зорилгоор 20 клометрийн явган аялал хийж цэвэр агаарт тэмцээн уралдаан зохион байгуулан нэг өдрийг дурсамж дүүрэн өнгөрүүллээ.

111 1112

11141115