Home / Мэдээ мэдээлэл / СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдад 2018-2019 онд зохион явуулах сургалтын хөтөлбөр”-ийг батлалсантай холбогдуулан ангийн даргын 2018 оны 10 дугаар 05-ны А/45 дугаар тушаалаар сургалтын төлөвлөгөөг батлуулан алба хаагчдад танилцуулан, хуваарийн дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр  тус ангийн ахлах төлөөлөгч, ахлах дэслэгч Д.Наранбямба нийт алба хаагчдад шинээр батлагдсан “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар 2 цагийн хичээл сургалтыг зохион явууллаа.

Сургалтаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх төрийн албаны тухай хуулийн агуулга, өөрчлөгдсөн заалт нэг бүрийг танилцуулан, харилцан ярилцаж хэлбэрээр сургалтыг үр дүнтэй явууллаа.

43623092_1939964869415496_7268615691824005120_n 43879192_1821379444641221_1212996371817168896_n