Home / Мэдээ мэдээлэл (page 6)

Мэдээ мэдээлэл

Албан хаагчдын сургалт

Албан хаагчдын сургалт

    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2015.09.25 –ны өдрийн 2а/3527 тоот хөтөлбөр “Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, алба хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт”-ын хүрээнд дараах сургалт зохион байгуулав. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ёс зүй дүрэм”, “Шүүхийн шийдвэр ...

Дэлгэрэнгүй »