Home / Мэдээ мэдээлэл (page 4)

Мэдээ мэдээлэл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2011 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр Улаанбаатар хот   ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт  1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, иргэний ...

Дэлгэрэнгүй »

АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭЛТ ӨВЧИН

АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭЛТ ӨВЧИН

НЭРШИЛ Артерийн даралт ихдэлт, цусны даралт ихдэлт Артерийн даралт ихсэх өвчин, цусны даралт ихсэх өвчин Шинж тэмдгийн артерийн даралт ихдэлт, хоѐрдогч артерийн даралт ихдэлт 3   Артерийн даралт ихсэлт гэж юу вэ?   Цусны даралт гэдэг нь зүрхнээс шахагдсан цус ...

Дэлгэрэнгүй »

ТАРХИНЫ ЦОЧМОГ ХАРВАЛТЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

ТАРХИНЫ ЦОЧМОГ ХАРВАЛТЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

ТАРХИНЫ ЦОЧМОГ ХАРВАЛТЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ Товчилсон үгийн жагсаалт АДЦХ Аалзавч дорх цус харвалт АД Артерийн даралт АВГ Артери-венийн гажиг ББГ Бутархай бус гепарин (unfractionated heparin) БНЛП Бага нягттай липопротеин (LDL-cholesterin) ГАС Гүрээний артерийн стент ГВТ Гүн венийн тромбоз ГДА Гүрээний ...

Дэлгэрэнгүй »

Зүрхний шигдээс өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

Зүрхний шигдээс өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

Зүрхний цочмог шигдээс өвчин   Зүрхний цочмог шигдээсийн эмнэл зүйн тодорхойлолт •Зүрхний булчингийн цусан хангамж цочмогоор хомсдосноос үхжлийн голомт үүсэхийг зүрхний цочмог шигдээс (ЗЦШ) гэнэ. Зүрхний шигдээс буюу инфаркт нь зүрхний цусан хангамж хомсдох өвчний хамгийн хүнд хэлбэр нь юм. ...

Дэлгэрэнгүй »

АХМАД АЖИЛТНУУДЫН “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДАР”-ЫГ ТЭМДЭГЛЭВ

АХМАД АЖИЛТНУУДЫН “ХӨДӨЛМӨРИЙН  АЛДАР”-ЫГ ТЭМДЭГЛЭВ

Тус ангиас ахмад ажилтнууддаа зориулж жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг үйл ажиллагааны нэг болох ахмад ажилтнуудын “Хөдөлмөрийн алдар”-ыг  тэмдэглэх арга хэмжээг 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж, бэлтгэл дэд хурандаа А.Монголбаяр, хошууч Ж.Хийров, ахлах ахлагч Н.Цэцэгмаа, ...

Дэлгэрэнгүй »

“ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСНЫ ТЭТГЭВЭР”-Т ГАРСАН АЛБА ХААГЧДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

“ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСНЫ ТЭТГЭВЭР”-Т ГАРСАН  АЛБА ХААГЧДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Тус анги нь “Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр”-т гарсан алба хаагчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Ахмадын хороо болон ангийн ахмадын зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэхүү уламжлалын дагуу 2017 онд “Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр”-т гарсан түргэн ...

Дэлгэрэнгүй »

Тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа зохион байгуулав.

Тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа зохион байгуулав.

Шинэчлэн батлагдсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг”-т өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/206 дугаар тушаалын дагуу ангийн даргын 2017 оны 10 дугаар ...

Дэлгэрэнгүй »