Home / Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Сувилахуйн төлөвлөгөө

Сувилахуйн төлөвлөгөө Сувилгаа хийх зорилго, түүнд яаж хүрэхийг тодорхойлохыг сувилгааны үйл ажиллагааны гуравдугаар шатлал буюу төлөвлөх гэнэ. Сувилгааны төлөвлөгөө нь тодорхой дэс дараалалтай өөр хоорондоо харилцан уялдаатай өвчтөн бүрт тохирсон эртнээс бэлтгэгдсэн сувилгаа хийж буй хүмүүс болон тухайн эмчлүүлэгчид тохирсон ...

Дэлгэрэнгүй »