Home / Author Archives: 401 401 (page 8)

Author Archives: 401 401

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газрын харьяа хот хөдөөгийн хорих анги, албадуудын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн “2016 ОНЫ НЭГДСЭН СУРГАЛТ “

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газрын харьяа хот хөдөөгийн хорих анги, албадуудын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн “2016 ОНЫ НЭГДСЭН СУРГАЛТ “

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газрын харьяа хот хөдөөгийн хорих анги, албадуудын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн “2016 ОНЫ НЭГДСЭН СУРГАЛТ ” 2016 оны 09 сарын 16,17,22,23-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.  ШШГЕГ-ын Албаны сургалт дадлагын хэлтсийн дарга, хурандаа Д.Алимааа, Захиргааны Удирдлагын Газрын Хүний Нөөцийн тасгийн ...

Дэлгэрэнгүй »

“Жирэмсэнээс хамгаалах, зүрх судас, артерын даралт ихсэх өвчин” сэдвээр 47 эмнэлгийн албан хаагчдыг хамруулж, 1 кредит цагийн сургалт зохион явуулав

“Жирэмсэнээс хамгаалах, зүрх судас, артерын даралт ихсэх өвчин” сэдвээр 47 эмнэлгийн албан хаагчдыг хамруулж, 1 кредит цагийн сургалт зохион явуулав

Тус анги нь системийн хорих анги, албадуудын эмнэлэг, эмнэлгийн ажилтнуудыг мэргэжил, арга зүй, удирдлагаар хангах үүрэгтэй бөгөөд хотын бүсийн хорих ангиудын эмч, эм зүйч, эм найруулагч, бага эмч  нарт 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр Гедеон риетор эм ханган ...

Дэлгэрэнгүй »

Хорих ангийн аюулгүй ажиллагааг хангах гарч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх

Хорих ангийн аюулгүй ажиллагааг хангах гарч болзошгүй  эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх

2016 оны 04 дүгээр сарын 06 өдөр “Хорих ангийн аюулгүй ажиллагааг хангах гарч болзошгүй  эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх” сургалт нийт албан хаагчдын дунд зохион явуулав. Багш: Удирдахуйн ухааны магистр Ахлах төлөөлөгч хошууч Г.Энхболд

Дэлгэрэнгүй »

Монгол хэл бичгийн хичээл

Монгол хэл бичгийн хичээл

         Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 02-р сарын өдрийн “Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2013 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 04/699, 2013 оны 08-р сарын 13-ны өдрийн ...

Дэлгэрэнгүй »

Албан хаагчдын сургалт

Албан хаагчдын сургалт

    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2015.09.25 –ны өдрийн 2а/3527 тоот хөтөлбөр “Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, алба хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт”-ын хүрээнд дараах сургалт зохион байгуулав. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ёс зүй дүрэм”, “Шүүхийн шийдвэр ...

Дэлгэрэнгүй »